1. Misija “Paieškos grupė”
Dalyviai, naudodamiesi žemėlapiu užsiima paslėptų daiktų paieška. Priešininkų komanda stengiasi pasalomis ar mobilionis grupėmis trikdyti paieškos grupių judėjimą. Misijos trukmė gali būti nuo 2 iki 4 valandų.

2. Misija “Patruliavimas”
Dalyviai naudodamiesi kariniu džipu, turi užtikrinti teritorijoje esančių objektų apsaugą. Priešininkų komanda užsiima įvairiomis diversijomis prieš saugomus objektus bei patruliuojančius karius. Misijos trukmė gali būti nuo 2 iki 4 valandų.

3. Misija “Šturmo grupė”
Viena pusė įsikuria ir organizuoja konkretaus objekto apsaugą. Objektą privalu išlaikyti neužimtą 1 val.andą. Kita pusė rengia bei vykdo objekto puolimo planą. Objektai keičiami, viso yra 4 skirtingi objektai, todėl šios misijos trukmė gali būti iki 4 valandų.

4. Misija “Surask vėliavą”
Dvi priešininkų grupuotės vienu metu paleidžiamos iš skirtingų vietų. Abiejų pusių kariai slapta veikia nedraugiškoje teritorijoje, todėl negali laisvai judėti iki vėliavos, kadangi gali papulti į trečiosios šalies pasalą. Taip pat ytra svarbu judėti sparčiau už priešininkus, kadangi pirmieji suradę ir paėmę vėliavą tampa žaidimo nugalėtojais. Misijojs trukmė 1-2 valdos.

5. Misija “Teritorijų užėmimas”
Viena grupė besinaudodama žemėlapiu juda nustatytu maršrutu, kuriame nustatytose vietose (teritorijose) turi užrišti savo komandos spalvos raiščius (pvz. raudonus) bei išlaikyti juos nenuimtus konkrečioje teritorijoje 30 min. Kita pusė trikdo teritorijos kontroliavimą, stengiasi neleisti užrišti raiščius, esančius raiščius stengiasi nurišti. Misijos trukmė gali būti nuo 2 iki 4 valandų.

6. Misija “Mobili grupė”
Su kariniu džipu dalyviai važinėja po teritoriją, iš žemėlapyje nurodytų vietų surinkdami sprogmenų imitacijas. Tikslas: per 1 valandą operatyviai surinkti pavojingus sprogmenis. Priešininkų grupė trikdo transporto bei karių renkančių sprogmenis judėjimą. Misija yra itin dinamiška, trukmė 1 valanda.

7. Misija “Minų laukas”
Pastatomos 5 atotampos bei nurodoma teritorija, kurioje jos išdėstytos. Dalyviai turi jas sužymėti raudonomis vėliavėlėmis. Priešininkų komanda trikdo išminavimo darbus vykdančių karių veiklą. Misijos trukmė 2 valandos.


Dalyvaujantys gali rinktis, keletą misijų, t.y 1 valandą vykdyti vieną misiją, 2 valandas kitą ir dar 2 valandas skirti kitos misijos užduočių atlikimui. Galima naudoti tik atskirus misijų epizodus ar iš atskirų misijų sukurti astkirą žaidimo scenarijų Jūsų grupei.